https://mindingmethod.addwisdom.se            

     

Välkommen till Beteende Institutet

För starka tryggaledare/medarbetare!


BOKA: Föreläsning, Workshop, Kurs, Webinar eller enskild coachning.


MINDING™ Fyra steg till mental och social styrka - https://mindingmethod.addwisdom.se

Unik psykisk styrketräning - i syfte att stärka ledare och team och förebygga psykisk ohälsa.

Delta i vår filmade webbutbildning ca 45 min/vecka under 2-8 veckor

eller boka Mindingutbildning i grupp IRL.


BOKEN om MINDING
™ av Marianne Scheja,
kan köpas via info@beteendeinstitutet.com 


Diplomerad i Minding 5 heldagar eller 2 dagars kurs utifrån valfritt tema:

- Steg 1 LANDA    Självkunskap och stresshantering 
- Steg 2 LYSSNA   Kommunikation och retorik
- Steg 3 LYFTA      Konflikthantering, härskartekniker och förhandling

- Steg 4 LÄMNA   Presentationsteknik och relationsteknik


SYFTE

Att veta HUR du blir tydlig, stark och trygg, även under sttress eller i konflikt, 

genom samtalstrukturen 4L- Landa Lyssna lyfta Lämna      


Mindingmetoden

bygger på KBT- Kognitiv beteendeterapi, MI-Motivational Interviewing, systemteori,

anatomi, fysiologi, psykologi, retorik, relations- och skådespelarteknik/regi.


Boka en effektiv workshop om tystnadskultur och härskartekniker!

Testa lednings- och arbetsgrupper genom en upplysande workshop. Många vet inte  

vad tystnadskultur och härskartekniker är. Här får ni kunskap och verktyg för att spara

tid och slippa obehag. Boka 3 timmars workshop med Marianne Scheja, handledare.

Läs mer under fliken tjänster.  

 ”Alla som har med människor att göra, borde gå den här kursen.” VDDeltagare 

VAD VI GÖR

WEBINARS UTBILDNING

FÖRLÄSNING KURS

MINDING BOKEN KAN KÖPAS VIA

https://www.adlibris.com/se/bok/minding-fyra-steg-till-mental-och-social-styrka-9789189323360

Business Management 

Boka utbildningar:

Webinars och webbutbildning - https://mindingmethod.addwisdom.se  
IRL

Diplomerad i Minding, Steg 1-4 under 5 heldagar

Minding Steg 1-4 under 2 heldagar

Workshop halvdag eller Föreläsning 1-3 tim


Välj ett eller flera av fyra teman:

Steg 1 Landa - Stresshantering

Steg 2 Lyssna - Tryggt bemötande

Steg 3 Lyfta - Konflikthantering

Steg 4 Lämna - Presentationsteknik


Marianne Scheja, grundare av Minding™,
affärskonsult, talare, skådespelare och
manusförfattare. Leg. Sjuksköterska med
vidareutbildning i psykoterapi/KBT och
beroendebehandling på KI. 


Minding Stark och trygg i relationer


Ett träffsäkert sätt att öka kompetenser.


TEMAN 4L - MINDING BETEENDETRÄNING 

1 Landa   Stresshantering, självkunskap

2 Lyssna  Kommunikation, retorik

3 Lyfta     Konflikthantering, förhandling

4 Lämna  Presentations- och relationsteknik


Diplomerad i Minding™ 

MENTALT, SOCIALT STARK OCH EMPATISK TYDLIG


Aktivt lärande med fakta, övning med konkreta verktyg för mental styrka,

gott bemötande och tydlighet. 


Varmt välkommen att kontakta oss!

info@beteendeinstitutet.com 

Tel +46 8 6671020


We make people minding – strong in mind and relationships!